Stalo se za bílého dne

Stalo se za bílého dne

Následující, poněkud bizarní příhoda, mě potkala v době, kdy byly obě moje ratolesti ještě školou povinné děti, navštěvující vždy v sobotu dopoledne různé zájmové kroužky. Syn brzy ráno utíkal s kamarádem do Zoologické zahrady, která nabízela dětem oblíbený přírodovědecký kroužek, dcerka chodila již ani nevím kam, je to přece jenom fůra let a člověk si nemůže všechno pamatovat. Manžel odjížděl většinou také, navštěvoval pravidelně své rodiče v důchodovém věku na.