Mezi nebem a zemí

 

Přeji krásný, povznesený den!

Povznesený alespoň o pár milimetrů nad naši matičku zemi. Úniky vzhůru, nebo chcete-li do prostoru mezi nebem a zemí se našinci leckdy v životě přihodí a to navzdory gravitaci, která dokáže být setsakramentsky silná. Příhody, kterými vás hodlám nakrmit, jsou bezezbytku pravdivé. Pouze jména osob jsou pozměněná, abych se někoho nedotkla. Povyprávím vám je tak, jak mně nahodile přichází na mysl, bez ohledu na jejich chronologický sled. Život mě zaměstnává každý den od páté hodiny ranní do dvacáté třetí večer spoustou bohulibých činností, které však připoutají k zemi více, než je zdrávo a času tím pádem není nazbyt. A tak se nestačím divit, proč někdy přízemním lidským bytostem naděluje život situace, ze kterých je rozum v pasti. Posuďte sami.

 

Jindra Brančíková